О институту

Институт за европске студије је научно-истраживачка институција у Републици Србији посвећена свеобухватном проучавању политичких, економских и културних процеса у Европи. Истраживања су посвећена тренутним променама у Европи: процесима интеграција, транзиције у...