RSS RSS RSS
Month: September 2013

Turkey – a regional power?

Turkey - a regional power?

Edited by Aleksandar Gajić and Milan Igrutinović, Belgrade 2013 Слика савремене Турске до које смо ми дошли веома је разнолика. Ради се о изразито амбициозном пројекту око којег се окупио велики део политичке и економске елите, који има значајну подршку

Tagged with: , , ,

Crisis of the European Union – Scopes, Limits, Trends

????? ???????? ????? - ??????, ??????, ????????

Aleksandar Gajić and Milan Igrutinović (eds), Crisis of the European Union – Scopes, Limits, Trends, Belgrade, 2013. Download the book (in Serbian): Криза Европске уније – оквири, домети, трендови

Tagged with: , , , ,
Top