Sanja Ivic Biography and Bibliography Dr Sanja Ivić Biografija Diplomirala je na Filozofskom fakultetu na Katedri za filozofiju, kao i na Filološkom fakultetu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završila je na Univerzitetu Erazmus …

Sanja Ivić PhD више..

Tagged with: