Teodora Toleva, The Influence of Austria-Hungary on the Formation of Albanian Nation 1896-1908, Filip Visnjic and Institute of European Studies, Belgrade, 2016. Original title: Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896-1908 Translation: Goran Igić