Home

Turkey - a regional power?

Turkey – a regional power?

Turkey – a regional power? Edited by Aleksandar Gajić and Milan Igrutinović, Belgrade 2013 Слика савремене Турске до које смо ми дошли веома је разнолика. Ради се о изразито амбициозном пројекту око којег се окупио велики део политичке и економске елите, који има значајну подршку великих савезника, али и о пројекту који је пре свега угрожен унутрашњим сукобима, прегрејаном економијом ...
Read More
????? ???????? ????? - ??????, ??????, ????????

Crisis of the European Union – Scopes, Limits, Trends

Aleksandar Gajić and Milan Igrutinović (eds), Crisis of the European Union – Scopes, Limits, Trends, Belgrade, 2013. Download the book (in Serbian): Криза Европске уније – оквири, домети, трендови Like this:Like Loading ...
Read More

Serbia in the Lobby of the European Union: Challenges and Possible Outcomes

Edited by Gordana Zivkovic, Belgrade 2010 From the Introductory word: “The main objective of this compilation is “the opening” of complex, sensitive, and largely under-researched ideologized and politicized issues of relations between Serbia and the European Union, with no pretense of finding a comprehensive and mutually coherent response. Therefore, its main drawback, but also the possible advantage is the absence ...
Read More

Dictatorship, Nation, Globalization

Miša Djurković, Dictatorship, Nation, Globalization, Belgrade, 2002. Download PDF (in Serbian) Like this:Like Loading ...
Read More