Home

Institutional System and the Law of the European Union

Slobodan Zečević, Institutional System and the Law of the European Union, Belgrade, 2015. Download PDF (in Serbian) Like this:Like Loading ...
Read More

In the Vortex of Transition: Serbia in the Modern World (2005-2015)

Aleksandar Gajić, In the Vortex of Transition: Serbia in the Modern World (2005-2015), Belgrade, 2013. Like this:Like Loading ...
Read More

Mirror of the Ruler – Konstantin Mihailovic and Machiavelli

Aleksandar Gajić, Mirror of the Ruler – Konstantin Mihailovic and Machiavelli, Belgrade, 2014. ISBN 978-86-82057-50-5 Download PDF (in Serbian) Like this:Like Loading ...
Read More
Turkey - a regional power?

Turkey – a regional power?

Turkey – a regional power? Edited by Aleksandar Gajić and Milan Igrutinović, Belgrade 2013 Слика савремене Турске до које смо ми дошли веома је разнолика. Ради се о изразито амбициозном пројекту око којег се окупио велики део политичке и економске елите, који има значајну подршку великих савезника, али и о пројекту који је пре свега угрожен унутрашњим сукобима, прегрејаном економијом ...
Read More