Бојан Симић, “Стојадиновић у Аргентини”, Београд: Институт за европске студије – Нови Сад: Фондација “Светозар Милетић”, 2022.

Бојан Симић, “Стојадиновић у Аргентини”, Београд: Институт за европске студије – Нови Сад: Фондација “Светозар Милетић”, 2022.

Публикација ,,Стојадиновић у Аргентини” подељена је у четири целине. Прва представља уводну студију која је названа „Милан Стојадиновић у Аргентини (1948–1961) – прилог за биографију“, где су анализирани сви доступни документи, релевантна литература, мемоарска грађа, новински чланци који говоре о Стојадиновићевом животу и раду Аргентини. Другу целину чине документа из аргентинских архива која су везана за Стојадиновића. Превасходно се ради о грађи која се тиче добијања дозволе за улазак у Аргентину и процедуру за добијање аргентинског држављанства. Ти документи нису били доступни истраживачима са ових простора и због тога смо одлучили да их на овом месту објавимо у преводу на српски језик. Трећи део публикације чине чланци о Стојадиновићу и интервјуи које је дао у Аргентини. Они нам осветљавају како су други видели Стојадиновића и његов рад, а с друге стране можемо се упознати и са његовим ставовима по разним тада актуелним питањима, као и онима из ближе прошлости. Завршни део чини десетак фотографија насталих током педесетих и шездесетих година у Аргентини. Већина њих су потпуно нове за читаоце са ових простора и представљају Стојадиновића у његовим последњим годинама.