„Медијска политика и евроинтеграције“ (ур. Ирина Милутиновић), Институт за европске студије / Hanns-Seidel-Stiftung, Београд 2020.

„Медијска политика и евроинтеграције“ (ур. Ирина Милутиновић), Институт за  европске студије / Hanns-Seidel-Stiftung, Београд 2020.

Зборник радова „Медијска политика и евроинтеграције“ произашао је из научне конференције „Медијска политика и евроинтеграције: Србија, Западни Балкан, Европска унија“, која је одржана 4. децембра 2020. године на Институту за европске студије. Конференција је организована у сарадњи са Фондацијом „Ханс Зајдел“, која је подржала и публиковање овог зборника.

Примарни мотив за организовање научне расправе посвећене овој тематици и публиковање њених резултата само делимично је произашао из редовних годишњих извештаја Европске комисије, који се о стању медија у региону Западног Балкана изјашњавају доследно критички. Стога је један правац истраживања аутора овог зборника усмерен на разумевање проблема који произлазе из хармонизације и настојања да научна заједница својим предлозима допринесе унапређивању овог процеса. Друга група питања фокусирана је на перманентне трансформације које се догађају у структури и самом појму медија на почетку 21. века. Ове промене су у 2020. години обележене специфичним осцилацијама под утицајем пандемије вируса корона; у нешто дужој перспективи, динамика промена у медијској сфери детерминисана је технолошким и политичким процесима, а у земљама Западног Балкана медијска трансформација одвија се под додатним теретом закаснеле демократске транзиције. Трећа група питања тангира односе између медија и политичке организације друштва. Кључна идеја водиља приликом организовања конференције као и овог рукописа, била је да се теоријски преиспита и у пракси тестира капацитет дијалошког плурализма – независно од њихових идеолошких афинитета или вредносних оријентација, аутори су позвани да скицирају интригантне проблеме које препознају као вредне за дискусију, и да научном методологијом артикулишу правце њихових интерпретација.

Зборник је уредила др Ирина Милутиновић.

Зборник радова можете преузети на овом линку.