Међународни научни пројекат „Законодавство у области заштите животне средине и одрживи развој – стање у Србији и искуства чланства Хрватске у Европској унији“

Током 2022. године, Институт за европске студије (ИЕС) из Београда и Правни факултет Универзитета „Јосип Јурај Штросмајер“ (Josip Juraj Strossmayer) у Осијеку (ПРАВОС), уз подршку фондације Ханс Заједел (Hanns Seidel Stiftung), реализују пројекат под називом „Законодавство у области заштите животне средине и одрживи развој – стање у Србији и искуства чланства Хрватске у Европској унији“. Кроз шест фаза реализације, Пројекат ће, у оквиру различитих активности, окупити преко 30 припадника академске и научне заједнице из Србије, Хрватске и других држава Европске уније (ЕУ), али и представнике централних, локалних и жупанијских органа власти и цивилног друштва. Пројекат се заснива на Споразуму о сарадњи између ИЕС и ПРАВОС, потписаном фебруара 2020. године.

Поред тога што ће донети значајно обогаћивање прекограничне научне и академске сарадње између две државе, Пројекат има за циљ да допринесе унапређењу правних стандарда и квалитета заштите животне средине. Као једно од нормативно и технички најсложенијих, али и финансијски најзахтевнијих преговарачких поглавља у процесу приступања ЕУ, питања везана за еколошке стандарде привлаче све већу пажњу на локалном, државном, европском и међународном нивоу, па ће реализација Пројекта имати и несумњив општи друштвени значај и практичну примењивост. Међу питањима која ће бити разматрана током спровођења Пројекта су, између осталих, заштита ваздуха, воде, земљишта, животиња и биља, одрживо управљање отпадом, процена утицаја на животну средину и надлежности различитих нивоа власти у области еколошке заштите.

Реализација различитих фаза пројектних активности траје током целе 2022. године, а међу најзначајнијим конкретним догађајима и резултатима Пројекта посебну пажњу заслужују следећа три. Прво, током маја 2022. године биће реализована студијска посета истраживача из ИЕС колегама са ПРАВОС, која укључује низ предавања, академских панела и теренских посета. Друго, током првих дана јесени, у Београду ће бити одржан низ округлих столова и међународна научна конференција, која ће, поред истраживача са ИЕС и предавача на ПРАВОС, укључивати и друге релевантне представнике научне, академске и стручне јавности, као и представнике државних органа и цивилног друштва. Коначно, треће, до краја године биће издате две научне публикације, које ће – на академски и друштвено релевантан, али и практично употребљив начин – сумирати резултате Пројекта.

Реализацијом пројекта заједнички руководе др Урош Ћемаловић са ИЕС и др Дуња Дуић са ПРАВОС.