ПОКРЕНУТ ЧАСОПИС „СРПСКА РЕВИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ“

Институт за европске студије (ИЕС) у Београду основао је нови научни часопис за европске студије – „Српска ревија за европске студије“ / „Serbian Review for European Studies“ (СРЕС). 

СРЕС је интердисциплинарни, рецензирани часопис, чији је основни циљ објављивање научних радова из области европских студија, одражавајући дугорочну истраживачку оријентацију ИЕС-а. СРЕС такође има за циљ да промовише дебату и обезбеди форум за емпиријску и теоријску анализу европских интеграција.

СРЕС покрива широк спектар тема које доприносе дубљем разумевању процеса европских интеграција. Поздрављамо поднеске из различитих дисциплинарних или мултидисциплинарних перспектива, од политичких наука, права, социологије, до јавне управе, политичке економије, медијских студија и студија културе. Часопис излази три пута годишње на српском и енглеском језику. Отворен је за квалитетне прилоге аутора из земље и иностранства, у категоријама: оригинални и прегледни научни рад, приказ књиге, осврт, саопштење и коментар од интереса за науку. Сви прилози ће бити подвргнути двострукој анонимној стручној рецензији пре него што буду прихваћени за објављивање, а процес објављивања је бесплатан за ауторе.

Српска ревија за европске студије се бави различитим аспектима европских интеграција. Позивамо на нова емпиријска и теоријска истраживања која разматрају демократски легитимитет интеграцијских процеса; динамичну природу Европске уније; еволуцију, функционисање и утицаје институција и политика ЕУ; улогу ЕУ као глобалног актера, преговарачни процес за чланство у ЕУ са фокусом на искуство Републике Србије, и друге теме.

Посебно су добродошли радови у некој од следећих тематских области:

– европске интеграције у време кризе;

– актуелне промене у процесима европских интеграција; 

– битни аспекти организовања и функционисања Европске уније (политички и правни систем ЕУ);

– јавне политике Европске уније (нпр. економска и монетарна унија или спољна и безбедносна политика);

– историјски и актуелни процеси транзиција у Централној, Источној и Југоисточној Европи;

– наративи европских интеграција;

– актуелни проблеми у вези са основним правима, владавином права и демократијом у Европској унији;

– европске интеграције и глобализација;

– дигитална трансформација у Европској унији (ка дигиталној европској интеграцији);

– утицај нових и традиционалних медија на формирање политичког чланства;

– питања регионалног развоја и културних идентитета.

Српска ревија за европске студије има међународни издавачки савет и уредништво. 

Издавачки савет:

 • Др Гладен Папин, ванредни професор, Факултет за либералне вештине „Константин“, Универзитет у Даласу, Сједињене Америчке Државе 
 • Др Гордана Ђерић, научни саветник, Институт за европске студије, Београд 
 • Др Маја Ковачевић, ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 
 • Др Миша Ђурковић, научни саветник, Институт за европске студије, Београд
 • Др Наташа Мрвић Петровић, научни саветник, Институт за упоредно право, Београд
 • Др Слободан Самарџић, редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 
 • Др Џејмс Кер-Линдси, гостујући професор, Лондонска школа економије и политичких наука, Уједињено Краљевство

Уредништво:

 • Др Бојан Ковачевић, ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Др Дуња Дуић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Осијеку, Хрватска
 • Др Јелена Жарковић, ванредни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду
 • Др Јустина Пјeржинска, предавач, Универзитет у Хелсинкију
 • Др Марија Жуфова, истраживач на постдокторским студијама, Европски универзитетски институт у Фиренци, Италија
 • Др Михал Вит, доцент, Метрополитан универзитет, Праг
 • Др Сања Ивић, виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд
 • Др Урош Ћемаловић, научни сарадник, Институт за европске студије, Београд

Главни уредник:

 • Др Милан Игрутиновић, научни сарадник, Институт за европске студије, Београд

Заменик главног уредника:

 • Др Ирина Милутиновић, виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд

Секретар Редакције:

 • Петар Ћурчић, истраживач приправник, Институт за европске студије, Београд

Адреса Уредништва: 

Институт за европске студије, Трг Николе Пашића 11, 11000 Београд

Имејл: sres@ies.rs


Рок за предају радова за први број је 15. јун 2022. године, а за јесењи двоброј 15. новембар 2022. За више информација о овим издањима можете се обратити уредницима:

др Милану Игрутиновићу (milan.igrutinovic@ies.rs) или

др Ирини Милутиновић (irina.milutinovic@ies.rs).