Рад др Ирине Милутиновић „Media framing of COVID-19 pandemic in the transitional regime of Serbia: exploring discourses and strategies“

Рад др Ирине Милутиновић под насловом „Media framing of COVID-19 pandemic in the transitional regime of Serbia: exploring discourses and strategies“ објављен је у часопису Media, Culture and Society (издавач: Sage Publications), који је реферисан на SSCI листи као истакнути часопис према петогодишњем импакт фактору (М22) и као врхунски часопис за 2019. и 2018. годину (М21). Линк до рада: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0163443720986003