Суочавање Европе са њеном колонијалном прошлошћу

Институт за европске студије у Београду најављује реализацију великог пројекта под називом

СУОЧАВАЊЕ ЕВРОПЕ СА ЊЕНОМ КОЛОНИЈАЛНОМ ПРОШЛОШЋУ

Реч је о пројекту који воде докторанд Данило Бабић са Института за међународну политику и привреду и докторанд Рајко Петровић са Института за европске студије. У пројекту ће учествовати осам аутора, од којих је двоје из иностранства. Пројекат је мултидисциплинарног карактера и односи се на истраживање и презентовање резултата истраживања везаних за анализу деловања европских колонијалних сила у прошлости и ефеката које су она произвела. Циљ пројекта је да одговори на нека од кључних питања која се везују за феномен европског колонијализма: Које су то кључне европске колонијалне силе из прошлости? Које су политичке, друштвене и сваке друге последице европског колонијализма? Какви колонијални модели управе су коришћени у различитим деловима света? Какав је данас однос између некадашњих метропола и колонија? Како некадашње колоније и метрополе данас перципирају колонијализам?

Пројекат чине две целине:

1. Зборник од девет радова чији ће издавач бити Институт за европске студије, а уредници докторанд Данило Бабић, докторанд Рајко Петровић и докторанд Јелена Вићентић. Зборник ускоро излази из штампе и биће спреман пре почетка циклуса предавања у склопу овог пројекта. Наслови радова у зборнику су следећи:

 • Португал и Шпанија: случај првих светских колонијалних империја (Рајко Петровић, Институт за европске студије)
 • Деколонијално тумачење историје народа Хаитија од 1697. до 1915. (Жан Казимир, Универзитет Хаитија)
 • Catastrophe and Progress: British Colonialism in India (Арва Аван, Универзитет Чикаго)
 • „Нешто као тамна мрља“ – холандски колонијализам: корени модерног капитализма и свакодневног расизма (Јелена Вићентић, докторанд Факултета политичких наука Универзитета у Београду)
 • „Незамисливи“ колонијализам и његови одјеци – нордијске државе у колонијалном подухвату (Јелена Вићентић, докторанд Факултета политичких наука Универзитета у Београду)
 • Белгијски колонијални модел и његове последице на друштво колонија и метрополе (Данило Бабић, Институт за међународну политику и привреду)
 • У потрази за „местом под сунцем“: немачки колонијализам (1884-1919) (Михаел Антоловић, Универзитет у Новом Саду)
 • Колонијализам под маском протектората – урушавање Османског царства „изнутра“ (Слађана Здравковић, Институт за европске студије)
 • Каџарски Иран у великој игри (Србољуб Пеовић, Институт за европске студије)

2. Представљање резултата истраживања у форми циклуса предавања. Циклус предавања почиње у јануару месецу, где ће се сваког месеца реализовати по два предавања. Почетна предавања биће у форми вебинара, а извођење каснијих предавања зависиће од укупне епидемиолошке ситуације у земљи. Редослед предавања (о тачним терминима бићете благовремено обавештени на сајту Института за европске студије) је следећи:

 • jануар: докторанд Рајко Петровић (шпански и португалски колонијализам) и докторанд Данило Бабић (белгијски колонијализам)
 • фебруар: докторанд Арва Аван (британски колонијализам) и др Жан Казимир (француски колонијализам)
 • март: докторанд Јелена Вићентић (холандски колонијализам) и др Михаел Антоловић (немачки колонијализам)
 • април: докторанд Јелена Вићентић (скандинавски колонијализам) и докторанд Слађана Здравковић (колонијализам на простору Османског царства)
 • мај: докторанд Србољуб Пеовић (Иран и колонијалне силе)

Унапред вас позивамо да присуствујете предавањима и на тај начин допринесете квалитету целокупног пројекта!