1. децембар – Петар Ћурчић на скупу “Контексти 2021”

Истраживач-приправник Института за европске студије, Петар Ћурчић, излагаће 1. децембра на Шестом међународном интердисциплинарном скупу младих научника друштвених и хуманистичких наука “Контексти 2021″.

Заједно са Софијом Скубан одржаће предавање на тему “Тоталитаризам у раним драмама Харолда Пинтера: књижевни и друштвенотеоријски аспекти”. Панел на коме ће излагати траје од 11:30 до 13:10.