10. и 11. септембар – Гостовање др Уроша Ћемаловића на конференцији “ЕУ 2020 – лекције из прошлости и решења за будућност”

Др Урош Ћемаловић ће 10. и 11. септембра 2020. године, путем видео линка, учествовати у раду међународне научне конференције:

ECLIC International Scientific Conference

EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future

Прогам конференције је доступан на: https://www.pravos.unios.hr/eclic-2020/conference-programme