10. јун – Др Александар Гајић члан жалбене Комисије Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

Одлуком Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије од 10.06.2022. године др Александар Гајић, научни саветник Института за европске студије, изабран је за члана Комисије за одлучивање по жалбама ове институције. Петочлана Комисија изабрана је на период од пет година (2022 – 2027).