12. мај – Онлајн предавање др Уроша Ћемаловића: Заштита јавног здравља vs. појединачне слободе грађана

Наш колега др Урош Ћемаловић ће, у организацији Правног факултета Осијек 12. маја од 13 до 14 часова одржати онлајн предавање на тему

Заштита јавног здравља vs. појединачне слободе грађана

Модератори предавања су проф. др Туњица Петрашевић и доц. др Дуња Дуић

https://www.pravos.unios.hr/katedra-za-europsko-pravo/vijesti