20. септембар – предавање Проф. др Златка Крамарића „Македонски идентитет у контексту југословенске идеје“

Поштовани,

Институт за европске студије вас позива на предавање

Проф. др Златка Крамарића

Македонски идентитет у контексту југословенске идеје

Професор Крамарић је редовни професор културне антропологије, македонске књижевности и културе и теорије књижевности на Свеучилишту Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку и ФОН универзитету у Скопљу. Аутор је бројних књига од којих издвајамо Носталгија: кратка повијест заборава (2016), Југославенска идеја у контексту постколонијалне критике (2014), Политика, култура, идентитет (2013), Идентитет, текст, нација (2009), Дискурс разлике (1995), Македонске теме и дилеме (1991), Увод у наратологију (1989). Члан је Матице хрватске, Македонске академије наука и уметности, Друштва хрватских књижевника и Хрватског филозофског друштва. Био је амбасадор Републике Хрватске у Скопљу, а тренутно је генерални конзул Републике Хрватске у Бањалуци.

Предавање се одржава 20. септембра 2017. од 12 часова у малој сали ИЕС, Трг Николе Пашића 11, 3. спрат, кабинет 105.