Медијска политика и пракса – Европа и Србија

Медијска политика и пракса – Европа и Србија

ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

„Ауторка је веома успешно повезала теоријска сазнања о информационом друштву са европском медијском политиком и потом те увиде применила у анализи медијске стварности (нормативне и емпиријске) Србије.“
Проф. др Бранимир Стојковић

„Читајући рукопис монографије издвајамо његову мултидисциплинарност (…) У целини, монографија садржи оригинална и актуелна сазнања из сфере медија и друштва, и поседује  снажан ауторски допринос.“
Проф. др Зоран Јевтовић

„У домаћој и регионалној литератури влада дефицит за таквим истраживачким пројектима и радовима. Отуда је важност овог рада, али и укупног пројекта Института у оквиру кога је рад реализован, велика.“
Проф. др Бобан Томић

 

Преузмите књигу у пдф-у

 

Tagged with: , , , ,