Реформа градског превоза у Београду по узору на реформу у Талину

Реформа градског превоза у Београду по узору на реформу у Талину

Истраживач-приправник Института за европске студије у Београду Рајко Петровић је, уз сарадњу са издавачком кућом New Look Entertainment, објавио књигу под називом ,,Реформа градског превоза у Београду по узору на реформу у Талину“. Реч је о допуњеној верзији ауторовог мастер рада који је успешно одбранио на Факултету политичких наука 2017. године. Књига се бави градским превозом, као обликом јавне политике, што је веома релевантна друштвена тема на нашим просторима, мада јој није посвећена адекватна научна и стручна пажња. Сходно томе, ова књига представља мали, али не безначајан допринос покретању академске и стручне расправе на ту тему. Аутор мултидисциплинарно приступа проблему градског превоза – из политиколошког, економског, социјалног и еколошког угла. Већ дуго времена градски превоз у Београду представља проблем за све нас. Висока цена карата у односу на стандард живота грађана, нередовност појединих линијских превоза, застарела возила, неизвесна будућност метроа, бука, загађеност, као и неефикасан систем наплате и контроле карата неки су од проблема са којима се сусрећемо у овој области јавних политика. Управо зато, аутор сматра да је београдском систему градског превоза неопходна темељна реформа. На том путу, пример добре праксе може бити реформа спроведена у Талину, главном граду Естоније. Наиме, аутор се посебно осврће на ту реформу, с обзиром да је Талин први главни град у Европи који је увео систем финансирања градског превоза из буџета, а не директно од корисника. Већ неколико година, реформисани систем градског превоза у Талину функционише веома добро, те представља предмет бројних научних и стручних студија. Поред тога, књига садржи податке о различитим искуствима са којима су се током реформе градског превоза сусретали различити градови Европе и света, као и предлог могућег модела реформе градског превоза у нашој престоници по узору на неке од принципа талинске реформе. Рецензент књиге је проф. др Снежана Ђорђевић са Факултета политичких наука у Београду.