18-19. септембар – Алан Карлсон у Србији

Председник Хауард центра за породицу, религију и друштво и оснивач Светског
конгреса породица, др Алан Карлсон боравиће у Србији као гост Института за
европске студије и про-породичних организација.

Уторак 18. септембар, Нови сад
Једно материнство, једна породичност: природна породица као интегративна
друштвена снага у америчкој историји.
Матица Српска, 19 часова

Среда, 19. септембар, Београд
Деконструкција породице на шведски начин
Палата Привредне коморе Србије, Теразије 23, 2. спрат. 17 часова

 

Професор Карлсон је једно од највећих савремених имена за питања породице.
Аутор је десетак класичних књига о историји породичних односа, великог броја
радова, јавних наступа а више пута је сведочио пред Врховним судом САД и
другим судовима у случајевима повезаним са проблемима породичне политике.