23. април – Утицај персонализма на модерно правно обликовање људских права

Институт за европске студије организује предавање др Ивана Чула

Утицај персонализма на модерно правно обликовање људских права

Др Чуло је председник Института Фонтес Сапијенцие, предавач на Факултету филозофије и религијских знаности Свеучилишта у Загребу. На предавању ће представити своја истраживања о савременом неотомизму и персонализму, као и велики утицај који је ова мисаона традиција (Муније, Маритен) имала на послератно уобличавање међународних норми за људска права укључујићи и Универзалну декларацију о људским правима.

Предавање се одржава у уторак 23. априла 2019. од 12 часова у библиотеци института, Трг Николе Пашића 11, 3. спрат, кабинет 105.

Добро дошли!