23-24. мај – Андреас Кинегинг у Србији

Значајно име савремене политичке мисли, професор Лајден универзитета, један од оснивача Едмунд Берк фондације из Амстердама и истакнути члан Центра за обнову Европе, Андреас Кинегинг долази у Србију као гост Института за европске студије и одржаће два предавања.

23. мај 2019. од 19 часова у Матици српској, у Новом Саду

Критика модерне слике човека – основне црте европског конзервативизма
Kritik des modernen Menschenbildes – Grundzüge eines europäischen Konservativismus

 

24. мај 2019. од 12 часова у Свечаној сали Института за европске студије

Политичка мисао Леа Штрауса и њен значај данас
Political Thought of Leo Strauss and its meaning today

Молимо заинтересоване за присуства овим предавањима да се најаве на office@ies.rs