15. јул – Предавање Јана Фишбека

Институт за европске студије организује предавање Јана Фишбека
Obedience to Orders, Command Responsibility, and the Structure of the Laws of War

 

Предавање се одржава 15. јула 2019. од 12 часова у библиотеци института, Трг Николе Пашића 11, 3. спрат, кабинет 105.

 

Јан Фишбек је докторанд на Универзитету Мичигена који истражује владавину права са фокусом на ратном праву. Пре академске каријере више од десет година је био падобранац и официр америчких Специјалних снага са четири борбена службовања. У том периоду се јавно супротставио пракси мучења затвореника коју је спроводила Бушова администрација.

 

Сажетак предавања:
Према најшире прихваћеним веровањима о моралности рата, постоји концептуална дистинкција о обавези извршавања наређења. С једне стране, политичари су морално одговорни за издавање наређења борцима да отпочну рат, али борци нису морално одговорни за извршавање наређења политичара да отпочну рат. Са друге стране, готово увек постоји respondeat superior (нека командант одговара) оправдање за учешће бораца у рату иако готово никад не постоји respondeat superior оправдање за понашање бораца у рату. Ја ћу оспорити ову концептуализацију обавезе бораца да извршавају наређења аргументом да је одбрана позивањем на respondeat superior углавном доступна борцима који крше правила рата. У ситуацијама где су закони и моралност нејасни, 1) надређени који издају наређења готово увек носе моралну и кривичну одговорност и 2) подређени готово никад не сносе кривичну или моралну одговорност. Мој поглед није ревизионистички него је већ садржан у конкретним судским случајевима и моралним осудама. Стога, многа од широко прихваћених моралних предубеђења о обавези бораца да извршавају наређења су супротна правним и историјским преседанима.

Tagged with: ,