RSS RSS RSS
Месец: септембар 1992.

Међунационални сукоби и рат на простору бивше Југославије и могућности њиховог решавања

Лидија Баста, Радмила Накарада, Слободан Самарџиђ, Јован Теокаревић и Ђуро Ковачевић, Београд 1992 Свако поглавље садржи анализу ситуације и различита сценарија за решавање проблема: положај Срба у Хрватској, рат у Босни и Херцеговини, однос између политичког режима у Србиј, државног

Означено са:
Top