RSS RSS RSS
Месец: јул 1993.

Перспективе европске интеграције: проблеми макроекономске координације у ЕЗ

Миомир Јакшић, Београд 1993 Предмет првог дела студије су механизми и проблеми економске интеграције, посебно значај уклањања баријера. У другом делу објашњена су основна средства макроекономске регулације—фискално монетарне и индустријске политике. Трећи део студије бави се протекционизмом а четврти макроекономским

Означено са:
Top