RSS RSS RSS
Месец: септембар 1993.

“Монетарна унија у оквиру Европске заједнице”

Димитрије Станковић, Београд 1993 Преглед развоја економских и монетарних интеграција у Европској заједници и анализа изградње и функционисања Европског монетарног система, особито у периоду после склапања уговора у Мастрихту. Предвиђања могућих токова развоја Европског монетарног система заснивају се, између осталог,

Означено са:

“????? ? ????? ? ??????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ?????? “

????????? ??????? ????????, ??? 1993 ??????? ?????????? ??????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?? ????????????? ?????? ???? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ?????. ? ???? ???????? ?????? ???????? ???? ??? ? ??????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????,

Означено са: ,
Top