RSS RSS RSS
Месец: септембар 1994.

“Принудна заједница и демократија : прилози о кризи, слому и употреби државе”

Слободан Самарџић, Београд 1994 Предмет ове књиге су распад југословенског друштва и државе и процеси који су му уследили како на унутрашњем тако и на спољашњем плану. Аутор анализира унутрашње околности и актере који су преобразили кризу у конфликт ратним

Означено са:

“Војске и промене у европским социјалистичким земљама “

приредио Златко Исаковић, Београд 1994 Шест српских, америчких и мађарских експерата истражује једу занимљиву тему: улогу војске у процесу разарања комунизма у Источној Европи и СССР као и повратни утицај ових промена на војску. Зборник садржи и расправе о издацима

Означено са:
Top