RSS RSS RSS
Месец: март 1998.

“Европска унија као модел националне заједнице”

Слободан Самарџић, Београд 1998 Студија се састоји из пет делова. Први носи назив „Идеја наднационалне интеграције”; у њему аутор испитује изворну идеју, принципе и актере европске политичке интеграције. У другом делу, „Европска политичка заједница”, аутор објашњава карактер заједнице, принцип субсидиарности,

Означено са:
Top