RSS RSS RSS
Месец: септембар 1998.

“Стварање и остваривање комунитарних права у Европској унији”

Радован Д. Вукадиновић, Београд 1998 Ова студија проучава алокацију субјективних права индивидуама и модусе њихове легалне заштите у државама чланицама ЕУ. У првом делу студије аутор анализира процесе стицања комунитарних субјективних права а у другом делу модусима њихове реализације и

Означено са:

“Лавиринти кризе : предуслови демократске трансформације СР Југославије”

приредили Слободан Самарџић, Радмила Накарада и Ђуро Ковачевић, Београд 1998 Потпуна и систематска интердисциплинарна анализа југословенске кризе. Књига садржи радове 25 водећих југословенских аутора који проучавају специјалне аспекте кризе као и могућности демократске трансформације СР Југославије на коју гледају као

Означено са:
Top