RSS RSS RSS
Месец: септембар 2000.

Европа и Југославија: проблеми интеграције, модернизације и транзиције

1996 – 2000 Глобални истраживачки пројект замишљен је као интердисциплинарно истраживање спољашњих и унутрашњих предуслова реалистички оствариве стратегије транзиције. Пројект се ослања на резултате претходног глобалног пројекта: “Европа у трансформацији: природа, правци и перспективе”. У претходном истраживачком периоду нагласк је

Top