Миша Ђурковић, Београд 2001 Из Увода аутора: „Грађани Србије већ скоро десет година растрзани су између две егзистенцијалне потребе: потребе за демократизацијом и реформисањем земље са једне, и потребе за заштитом својих државних и националних интереса са друге стране. Велики …

“Поредак, морал и људска права: проблем заснивања и оправдавања људских права у делу Роналда Дворкина” више..

Tagged with:

приредио Ласло Секељ, Београд 2001 Из Увода уредника: „Предмет овог зборника је политички аспект декларисаног и латентног југословенског идентитета и са тиме повезан објективни и субјективнио осећај припадности југословенској заједници, односно југословенској држави и то без обзира на декларисану националну …

“Идентитет: Срби и/или Југословени” више..

Tagged with: