30. јануар – Представљање књиге „Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији“

У четвртак, 30. јануара 2020. од 12 часова организујемо разговор поводом објављивања књиге Марије Думнић Вилотијевић

Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији
Чигоја штампа и Музиколошки институт САНУ, Београд, 2019

О књизи говоре:
др Селена Ракочевић, етномузиколог и етнокореолог, ванредни профосор на Факултету музичке уметности Универзитета уметности;
др Ивана Медић, музиколог, виши научни сарадник на Музиколошком институту САНУ;
др Марија Думнић Вилотијевић, Музиколошки институт САНУ, аутор.

Библиотека ИЕС, Трг Николе Пашића 11, 3. спрат, кабинет 105.

Добро дошли!

Tagged with: ,