Божо Стојановић, Београд 2005 Из Предговора аутора: „… Промене у привреди и друштву у целини почеле су већ већ почетком деведесетих година прошлог века, што се може веома једноставно илустровати и доказивати. Укратко, друштвени и привредни систем који је до …

Транзиција у Србији: привредно лутање више..

Tagged with:

2001 – 2005 Предмет истраживања је анализа неопходних претпоставки које је потребно да Република Србија испуни да би приступила процесу придруживања земљама чланицама Европске уније. Реч је о коренитој промени система привређивања, процедура у процесу функционисања демократских институција, државне администрације, …

Убрзано придруживање Европској унији – предуслов успешне транзиције и развоја Србије више..

?????? ? ??????? ?????? ????? ??????? ?????????

уредио Слободан Г. Марковић, Београд 2005 Из Увода уредника: „Шта проширење значи за оне земље југоисточне Европе које су остале изван, а које су економски још заосталије од осам бивших комунистичких земаља које су се придружиле Унији? … Заокружена Унија …

Европа и западни Балкан после великог проширења више..

Tagged with: