Миша Ђурковић, Београд 2006 Из увода аутора: „Књига коју предајем јавности састоји се од седамдесетак текстова који су настали током последњих седам година – две године Милошевићевог режима и „прве петолетке“ нове демократске власти. Отуд и њен сликовити наслов: Крај …

Крај и почетак: политика и култура у Србији 1999-2005 више..

Tagged with:

Гордана Живковић, Београд 2006 Из Увода ауторке: „… Најозбиљнији проблеми с којим сам се сусрела већ на самом почетку, а који су умногоме остали „нерешени“ све до краја, гласе: Може ли се тзв. православна алтернатива изласка из данашње кризе веродостојно …

Црква и криза политичке заједнице више..

Tagged with:

  Миша Ђурковић (ур.), Србија 2000 – 2006: држава, друштво, привреда, Београд 2007. Из Увода уредника: „Настављајући праћење сложеног процеса транзиције у Србији Институт је у оквиру свог глобалног пројекта ове године реализовао потпројекат „Резултати транзиције Србије у светлу европских …

Србија 2000-2006, држава, друштво, привреда више..

Tagged with: