RSS RSS RSS
Месец: јун 2010.

Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом

Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора: Монографија Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом плод је осмогодишњег рада у Институту за спољну трговину, Центру за научноистраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије и Институту за европске студије

Означено са:
Top