Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора: Монографија Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом плод је осмогодишњег рада у Институту за спољну трговину, Центру за научноистраживачки рад и економске анализе Привредне коморе Србије и Институту за европске студије …

Показатељи спољнотрговинске размене Србије са Европском унијом и светом више..

Tagged with: