Гордана Живковић, Београд 2010 Зашто је ова књига написана? „Писања ове књиге прихватила сам се унапред свесна чињенице да ће она изазвати најразличитије реакције, па и отпоре у једном делу наше јавности, али и отворити преко потребну друштвену расправу о …

Црква и невладине организације: феноменолошки огледи више..

Tagged with: