Горан Николић, Београд 2010 Из Предговора аутора: „Монографија „Економија свакодневнице“ плод је шестогодишњег рада. Књигу чини преко тридесет текстова који се највећим делом не баве чисто економским темама, већ пре свега повезују економију са другим друштвеним научним дисциплинама… У монографији …

Економија свакодневнице више..

Tagged with:

уредила Гордана Живковић, Београд 2010 Из Уводне речи: „Основни циљ овог зборника јесте „отварање“ сложених, осетљивих, недовољно истражених и умногоме идеологизираних и политизираних питања из домена односа Србије и Европске уније, без претензије проналажења целовитих и међусобно кохерентних одговора. Стога, …

Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште више..

Tagged with:

2006 – 2010 Пројект се бави динамичким променама у Европској унији, условима прикључења Западног Балкана Европској заједници и реформама у Републици Србији. У том смислу посебан акценат је стављен на анализу функционисања институција унутар Европске заједнице, проблем европског Устава и …

Перспективе европског оквира Србије више..