RSS RSS RSS
Месец: септембар 2011.

Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет

2011. – данас Циљ пројекта је праћење, анализа и осмишљавање све дубљег и заснованијег односа између Србије и Европске Уније. Овај однос се посматра у ширем контексту значајних глобалних промена у савременом свету од којих посебно треба издвојити следеће: велика

Top