Нова велика игра

Александар Гајић, Београд 2009

Из Увода аутора: „Просечно упућеном гледаоцу глобалних медија прва асоцијација на каспијско подручје везана је за велике светске резерве енергената (нафте и земног гаса) које су овај простор на почетку новог миленијума неретко доводиле у жижу интересовања јавности. Милијарде долара стављене као улог зарад истраживања, експлоатације и транспорта енергената нису само пробудиле велико интересовање за енергетски значај каспијског подручја у односу на светско тржиште већ су и учиниле да овај простор додира великих цивилизацијских и верских творевина на евроазијском копну постане полигон за реалполитику налик на Европу из времена равнотеже снага у 19. веку.“

Tagged with: