“Архипелаг Балкан: политичка ауторитарност и ксенофобија у новим балканским државама”

Драган Д. Лакићевић, Београд 2002

Из Увода аутора: „Студија која је пред нама има за циљ да покаже да је супстантивна позадина унутар које су обликоване нове политичке заједнице на тлу бивше Југославије ауторитарност и ксенофобија. У оној мери у којој су то још недовршене политичке творевине, ауторитарност и ксенофобија представљају доминантно напонско поље унутар кога се одвија живот њихових грађана. Кроз ове две основне категорије преламају се различити, узајамно повезани садржаји: они подједнако потпадају под читав низ теоријских дисциплина – политичке теорије, историје, психологије, социологије, филозофије. У извесном смислу то је постала антрополошка одлика житеља овог дела балканског полуострва, па је и аутор ове студије цео сплет проблема и анализа покушао да ситуира у контексту филозофско-антрополшких истраживања. У којој мери је то оправдано нека просуде сами читаоци…“

Tagged with: