“Балкан као европски регион”

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004

Из Предговора: „Наслов зборника не треба да наведе на помисао да се у њему расправља пре свега или само о регионализму, или да се овде испитују начини како да Балкан постане „европски регион“, у смислу услова које за то данас предвиђа Европска унија. Бити регионом Европе овде пре значи – бити делом, нераздвојним делом Европе. Та очигледна чињеница је последњих година, због поновних сукоба на Балкану, озбиљно доведена у питање. Сви аутори покушавају да открију разлоге удаљавања Балкана од европске матице, али и перспективу поновног спајања та два тока.“

Tagged with: