“Балкан – могућности регионалног система безбедности”

Радован Радиновић, Триво Инђић, Београд 1999

Књига преиспитује геополитичке и војно стратешке претпоставке балканског регионалног система безбедности (географске и геополитичке катактеристике Балкана у геополитичкој пројекцијама центара светске моћи као и регионални систем колективне безбедности на Балкану данас) и потенцијална средишта конфликата на Балкану. Што се тиче конфликата, особито су анализирани проблеми етнификације политичког живота и интеретнички конфликти, као и улога коју у њима играју верски, политички и економски фактори.

Tagged with: