Безбедност Европе и ширење НАТО-а

Бранислав Милинковић и Јован Теокаревић, Београд 1998

Из Уводне белешке аутора: „У оквиру истраживања Института за европске студије, а уз финансијску подршку Фондације Фридрих Еберт, реализован је пројекат Европска колективна безбедност након Мастрихта (1996/97). Имајући у виду нове безбедносне изазове пред којима се Европа налази након завршетка Хладног рата, као и њено јасно опредељење да конституише заједничку спољну и безбедносну политику, пројекат је настојао да проблематизује концепцијске дилеме, институционалне тензије и практични домашај нове безбедносне архитектуре… Књига која је пред читаоцима истражује други проблемски круг, то јест кључне безбедносне институције Европе, њихов унутрашњи преображај, међусобне односе, а посебно разлоге и последице међународне иницијативе за проширење НАТО-а. Циљ овог дела истраживања је да покаже карактер европског система безбедности у настанку, меру његове концепцијске и институционалне кохерентности, распон његових унутрашњих антиномија и практичних неизвесности.“

Tagged with: