2011. – данас Циљ пројекта је праћење, анализа и осмишљавање све дубљег и заснованијег односа између Србије и Европске Уније. Овај однос се посматра у ширем контексту значајних глобалних промена у савременом свету од којих посебно треба издвојити следеће: велика …

Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет више..

2006 – 2010 Пројект се бави динамичким променама у Европској унији, условима прикључења Западног Балкана Европској заједници и реформама у Републици Србији. У том смислу посебан акценат је стављен на анализу функционисања институција унутар Европске заједнице, проблем европског Устава и …

Перспективе европског оквира Србије више..

2001 – 2005 Предмет истраживања је анализа неопходних претпоставки које је потребно да Република Србија испуни да би приступила процесу придруживања земљама чланицама Европске уније. Реч је о коренитој промени система привређивања, процедура у процесу функционисања демократских институција, државне администрације, …

Убрзано придруживање Европској унији – предуслов успешне транзиције и развоја Србије више..

1996 – 2000 Глобални истраживачки пројект замишљен је као интердисциплинарно истраживање спољашњих и унутрашњих предуслова реалистички оствариве стратегије транзиције. Пројект се ослања на резултате претходног глобалног пројекта: “Европа у трансформацији: природа, правци и перспективе”. У претходном истраживачком периоду нагласк је …

Европа и Југославија: проблеми интеграције, модернизације и транзиције више..