RSS RSS RSS
Категорија: Зборници

Турска – регионална сила

Turkey - a regional power?

уредили Миша Ђурковић и Александар Раковић, Београд 2013 Слика савремене Турске до које смо ми дошли веома је разнолика. Ради се о изразито амбициозном пројекту око којег се окупио велики део политичке и економске елите, који има значајну подршку великих

Означено са:

Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште

уредила Гордана Живковић, Београд 2010 Из Уводне речи: „Основни циљ овог зборника јесте „отварање“ сложених, осетљивих, недовољно истражених и умногоме идеологизираних и политизираних питања из домена односа Србије и Европске уније, без претензије проналажења целовитих и међусобно кохерентних одговора. Стога,

Означено са:

Србија и Европа

уредио Драган Д. Лакићевић, Београд 2007 Из Предговора уредника: „Све оно што се у последњих седам година догађа могло би се назвати покушајем повратка у давно изгубљену нормалност. Тај повратак се односи на унутрашње и спољашње функционисање државе… Институт за

Означено са:

Србија 2000-2006, држава, друштво, привреда

  Миша Ђурковић (ур.), Србија 2000 – 2006: држава, друштво, привреда, Београд 2007. Из Увода уредника: „Настављајући праћење сложеног процеса транзиције у Србији Институт је у оквиру свог глобалног пројекта ове године реализовао потпројекат „Резултати транзиције Србије у светлу европских

Означено са:

Европа и западни Балкан после великог проширења

?????? ? ??????? ?????? ????? ??????? ?????????

уредио Слободан Г. Марковић, Београд 2005 Из Увода уредника: „Шта проширење значи за оне земље југоисточне Европе које су остале изван, а које су економски још заосталије од осам бивших комунистичких земаља које су се придружиле Унији? … Заокружена Унија

Означено са:

„Транзиција деценију после: поуке и перспективе“

приредили Ласло Секељ и Јован Теокаревић, Београд 2004 Уместо увода, др Ђуро Ковачевић: „…Сваки пут промена гради се у сусрету нужности и слободе. Схватање природе нужности и оспособљеност за моћ слободе окосница су успешности у процесу транзиције. Оно што је

Означено са:

„Балкан као европски регион“

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004 Из Предговора: „Наслов зборника не треба да наведе на помисао да се у њему расправља пре свега или само о регионализму, или да се овде испитују начини како да Балкан постане „европски регион“, у смислу

Означено са:

„Како убрзати придруживање Републике Србије Европској унији“

приредио Јован Теокаревић, Београд 2004 Из Предговора Радмиле Накараде: „Пут до Европе би требало да буе пут до властитих претпоставки развоја који ће омогућити трајно превладавање (полу)периферног положаја наше државе. Дакле, то је пут који превасходно зависи од наших властитих

Означено са:

„Идентитет: Срби и/или Југословени“

приредио Ласло Секељ, Београд 2001 Из Увода уредника: „Предмет овог зборника је политички аспект декларисаног и латентног југословенског идентитета и са тиме повезан објективни и субјективнио осећај припадности југословенској заједници, односно југословенској држави и то без обзира на декларисану националну

Означено са:

„Лавиринти кризе : предуслови демократске трансформације СР Југославије“

приредили Слободан Самарџић, Радмила Накарада и Ђуро Ковачевић, Београд 1998 Потпуна и систематска интердисциплинарна анализа југословенске кризе. Књига садржи радове 25 водећих југословенских аутора који проучавају специјалне аспекте кризе као и могућности демократске трансформације СР Југославије на коју гледају као

Означено са:
Top