2018 Global Review of Constitutional Law

2018 Global Review of Constitutional Law

У издању Клоу центра за студије уставне демократије (Clough Center for the Study of Constitutional Democracy) при Бостонском колеџу управо је објављен Глобални преглед уставно-правног развоја у свету за 2018. годину (2018 Global Review of Constitutional Law), који покрива 65 држава.

Аутор прилога о Србији је др Урош Ћемаловић, научни сарадник Института за европске студије.

Целокупан текст ове колективне монографије (на енглеском језику) може се преузети овде.