Право интелектуалне својине и дигитална трансформација: нека актуелна питања

Право интелектуалне својине и дигитална трансформација: нека актуелна питања

Управо је из штампе изашла монографија Право интелектуалне својине и дигитална трансформација – нека актуелна питања аутора др Уроша Ћемаловића, у издању Института за европске студије у Београду. На својих више од 200 страница, књига има за циљ да на јасан, занимљив и на интердисциплинарном приступу заснован начин прикаже услове за правну заштиту различитих видова људске креативности, стављајући их притом у контекст све убрзанијег технолошког развоја и, нарочито, дигиталне трансформације. Кроз посебна поглавља посвећена праву индустријског дизајна, ауторском праву, жиговном праву и патентном праву, пажња је поклоњена како судској пракси и најактуелнијим правним нормама на међународном, европском и националном нивоу, тако и све бројнијим изазовима које намеће дигитално окружење. Иако се превасходно бави правним питањима, ова књига није намењена само правницима, већ и најширем кругу читалаца које, између осталог, занима како обезбедити заштиту ауторских права у дигиталном окружењу и шта доноси недавно усвојена Директива Европске уније 2016/0280 о ауторском праву на јединственом дигиталном тржишту, које дилеме 3Д штампа поставља пред право индустријског дизајна, како развој вештачке интелигенције, cloud computing-а и интернета ствари утиче на постојећа правила патентног права или како жиг може доћи у сукоб са слободом предузетништва, говора и информисања.

Кроз сва поглавља књиге, посебна пажња је посвећена како најновијим правним актима усвојеним на нивоу Европске уније, тако и стању законодавства и праксе у Србији. Аутор указује на бројне суштинске изазове које дигитализација доноси постојећем нормативном оквиру, па књига може бити од посебне користи и инжењерима, научницима, привредницима и особама запосленим у креативним индустријама.

Др Урош Ћемаловић је научни сарадник Института за европске студије у Београду, доктор Универзитета у Стразбуру и стручњак за право интелектуалне својине и право Европске уније.

null

Београд, 30. мај 2019. године

Tagged with: , ,