Црква и криза политичке заједнице

Гордана Живковић, Београд 2006

Из Увода ауторке: „… Најозбиљнији проблеми с којим сам се сусрела већ на самом почетку, а који су умногоме остали „нерешени“ све до краја, гласе: Може ли се тзв. православна алтернатива изласка из данашње кризе веродостојно проверавати (потврђивати или оповргавати) само на чињеницама теоријске и емпиријске нарави, како се то иначе чини? Да ли је оправдано унапред одбацивати духовне чињенице?… Тим пре, што црква у својим најсуштаственијим димензијама – у ономе где се и одвија мистерија спасења – припада управо области мистике, сасвим недоступне рационалистичким процедурама и методама? Не треба ли, зато, право „решење“ тражити у могућем сусрету и надопуњавању „емпиријског“, „теоријског“ и „духовног“?“

Tagged with: