Црква и невладине организације: феноменолошки огледи

Гордана Живковић, Београд 2010

Зашто је ова књига написана? „Писања ове књиге прихватила сам се унапред свесна чињенице да ће она изазвати најразличитије реакције, па и отпоре у једном делу наше јавности, али и отворити преко потребну друштвену расправу о овој значајној и надасве актуелној теми. А оваква друштвена расправа изричито налаже и покретање неопходног, а тако ретког у нас, полемичког говора „отвореног“ за различите идејне, политичке и духовне прилазе.“

Tagged with: