Миша Ђурковић, Десна мисао у ХХ веку, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2019.

Миша Ђурковић, Десна мисао у ХХ веку, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2019.

Десна мисао у XX веку је синтеза дводеценијског рада Мише Ђурковића на изучавању овог простора политичке теорије. То је на нашим просторима прва свеобухватна студија развоја различитих облика десне традиције у динамичном и бурном двадесетом веку. Уз теоријски Увод и чак 16 поглавља,  на преко 620 страна, читалац полази на разуђено и разноврсно путовање, током ког упознаје кретање десног духа кроз просторе мисли средњег тога, затим кроз радикалне изазове, економску теорију и коначно питања породице и правне науке. Књига је писана по највишим академским стандардима, уз велику литeратуру на свим релевантним језицима, а истовремено је изузетно питка, узбудљива и подстицајна попут књижевног трилера. Једна за другом нижу се нарације о десном погледу на демократију, елиту, људска права, диктатуру, о хришћанској демократији, конзервативној револуцији, евроазијству, дистрибутивизму, судској диктатури, природној породици, социјалном учењу великих цркава… На проблемски, али и приступачан начин представљени су и Купер, Честертон, Јингер, Карл Шмит, Евола, Репке, и бројни други актери који су градили десни канон у двадесетом веку.


Ово је књига коју попут сваке класичне енциклопедије морате имати у својој библиотеци.